Taekwon-do Klub Dwumiasto! Słupsk-Ustka!

dzieci wczesnoszkolne

Są to grupy przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, a treningi trwają od 45 do 55 minut, czyli do niemal pełnej godziny zegarowej. 

W odróżnieniu od grup poprzednich zajęcia zawierają w sobie więcej elementów Taekwon-do i kickboxingu, proces dyscyplinowania jest bardziej widoczny i odczuwalny, a intensywność ćwiczeń zwiększa się. Duży nacisk kładzie się na poprawne wykonywanie skomplikowanych ćwiczeń, które podnoszą znacznie sprawność psychofizyczną.

Trening podzielony jest mniej więcej po połowie na zabawę i naukę technik. Ponadto dzieci poznają fundamentalne zasady sztuki, tj.

  • grzeczność, uprzejmość (Ye Ui),
  • rzetelność, uczciwość (Yom Chi),
  • wytrwałość (In Nae),
  • samokontrolę, opanowanie (Guk Gi),
  • nieugiętego ducha, odwagę (Baekjul Boolgool).