młodzież i dorośli

Grupy młodzieżowe oraz dorosłe są połączone w jedną. Wiąże się to bezpośrednio z dużymi możliwościami fizycznymi młodzieży, a także z jej percepcją i ogromną umiejętnością przyswajania wiedzy.

Taekwon-do i Hosinsul (samoobrona) to podstawowe składowe  treningu – pierwsza część odnosi się do pełnoprawnego treningu technik obrony i ataku w walce sportowej, druga natomiast jest zbiorem technik samoobrony w sytuacji realnego zagrożenia. Treningi w tej grupie wiekowej to sztuka i sport walki w pełnym znaczeniu; tak jak i w poprzedniej, wymagany jest komplet ochraniaczy do walki z kaskiem i rękawicami bokserskimi odpowiedniej wagi. Na początku można korzystać ze sprzętu klubowego.

Trening trwa najdłużej, dochodzi aż do 90 minut. Jest także najbardziej intensywny i wymagający, często wyczerpujący. Dużą część stanowią ćwiczenia ogólnousprawniające, poprawiające kondycję i wydolność, ponieważ NIE KAŻDY MUSI BYĆ ZAWODNIKIEM !